Global Tescil Ofisi

Endüstriyel Tasarım

Türkiye’de Endüstriyel Tasarım

Türkiye’deki tasarımların korunması, 10 Ocak 2017’de yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile düzenlenmektedir. Türkiye ayrıca, 30.11.1998 tarihli uluslararası tasarımların uluslararası sınıflamasına ilişkin Locarno Anlaşmasına taraftır. 01.01.2005 tarihinden itibaren uluslararası tasarımların tescili için Lahey Anlaşması (Cenevre Metni). 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun uygulanmasından sonra, tasarım uygulamaları için yenilik incelemesi yapılır ve Türk Patent ve Marka Ofisi’nin tasarım başvurusunun ilk kez yeni olduğunu düşündüğü durumlarda, başvuru muhalefet amacıyla yayınlanır. Düzenlemeler ayrıca, çoklu tasarımların uygulanması ve yayınların ertelenmesi için gerekli düzenlemeleri de içermektedir.

Türkiye’de Tasarım Tescili

Türkiye’de bir endüstriyel tasarım başvurusu, Gerekli Belgeleri aldıktan sonra Türkiye IP Avukatınız tarafından yapılır. Türk Patent ve Marka Ofisine sunulması gereken başvuru formu, verdiğiniz gerekli bilgileri yansıtır.

Bir tasarım başvurusu yapıldıktan sonra, TÜRKPATENT başvuruyu kabul eder ve olası itirazlar için yayınlar. Gerçek veya tüzel kişiler, tasarımın Resmi Endüstri Tasarımları Bülteni’nde tasarımın yayınlanmasından itibaren üç ay içinde, söz konusu tasarımın / tasarımların yenilik ve bireysel karakterleri ile ilgili olarak kaydedilmesine itiraz edebilirler.

Yayın sırasında herhangi bir muhalefet yapılmazsa, Türk Patentinin tescil kararına ilişkin resmi bir tebligat alınır ve derhal Türk Patenti’nden alındıktan sonra kontrol edilip size iletilecek olan endüstriyel tasarım tescil belgesi verilir ve koruma beş yıl geçerliliğini korur. dosyalama tarihinden itibaren.

Başvuru sahibinin adına, Türk Patent veri tabanındaki tüm endüstriyel tasarımlar arasında arama yapmak için lütfen Bize Ulaşın ve endüstriyel tasarımınızın tescil kriterleri ile ilgili olarak Türkiye’de kayıtlı olup olmadığı hakkında kapsamlı bilgi edinin.

Türkiye’de Tasarım Yenileme

Türkiye’de tescilli bir tasarımın korunması, tasarım başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren beş yıl boyunca hayatta kalır.
Türkiye’de tescilli bir tasarım, uzatma ücretlerinin 5 yıl üst üste ödenmesi şartıyla en fazla 25 yıl süreyle korunabilir. Koruma süresinin dolmasından önceki 6 ay boyunca Türkiye’de yenileme başvurusu yapılmalıdır. Yukarıda belirtilen altı aylık süre içerisinde başvuru yapılmaması durumunda, endüstriyel tasarım son kullanma tarihinden sonraki 6 ay içinde tazminat ödenerek yenilenebilir.

http://globaltescilofisi.com

http://www.turkpatent.gov.tr